sk arrow_drop_down
EN

Čistenie – otryskávanie protihlukových stien a bariér ekologicky

Profesionál v oblasti priemyselného, výrobného a stavebného čistenia, firma IB Rein je na trhu už od roku 1994. Od tejto doby poskytujeme širokému spektru firiem, tovární, výrobní, závodov, priemyselným a výrobným halám svoje čistiace služby. Ekológia je pre nás mimoriadne dôležitá, preto sme dospeli k názoru, že i v takých miestach ako je priemysel, či výroba budeme raziť cestu čistenia bez chémii a iných umelých látok. Priemyselné čistenie realizujeme vysokotlakovou technikou za pomoci horúcej vody a pary, suchým ľadom alebo pieskovaním sódou, či orechovou škrupinkou.
 
 
 
Čistenie v priemysle alebo vo výrobe si vyžaduje maximálnu profesionalitu, ktorú zabezpečujeme našou vlastnou robustnou technikou, vyškoleným personálom plným odborníkov a prístupom k práci. Máme zmysel pre detail, pretože práve ten rozhoduje o kvalite.
 
Mimo priemyslu naše služby poskytujeme doprave, stavebníctvu alebo potravinárstvu. I v prípade tejto skupiny odvetví je mimoriadne dôležitý ekologický prístup k čisteniu. V doprave a stavebníctve najmä pre ochranu prírody, životného prostredia a okolitého prostredia, keďže často prichádza do úzkeho kontaktu s poliami, lúkami a lesmi, kde žije nielen množstvo živočíchov, ale rastie i mnoho často chránených alebo potravinársky využívaných rastlín. Potravinársky sektor, resp. priemysel ocení ekologické čistenie vzhľadom na nutnosť dodržiavania prísnych hygienických noriem. Absencia chémie a chemických látok je tu viac ako žiadaná. Ekologické čistenie prebieha výlučne horúcou vodou alebo parou, kde voda predstavuje prirodzenú látku a zložku prírody. Navyše vysoká teplota pôsobí maximálne dezinfekčne, ničí všetky vírusy, baktérie, plesne, mikroorganizmy a iné choroboplodné alebo zdravie ohrozujúce zárodky, čo je skutočne nevyčísliteľný benefit.

 
  • Čistenie protihlukových stien a zábran na rýchlostných cestách a diaľniciach
Každá jedna cesta vyššej triedy, či už sa jedna o diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, má na istých úsekoch, zväčša priľahlých alebo integrovaných do obývaných oblastí protihlukoví zábrany. Tieto protihlukové zábrany, tvoria akési bariéry medzi hlučnou cestnou komunikáciou a obývanými oblasťami. Často slúžia i ako zábrana pre vysokú, ale aj nízku zver, ktorá by sa mohla omylom ocitnúť na vozovke a spôsobiť tak až katastrofálne následky.
 
Tieto protihlukové bariéry, múry, steny, či zábrany sú však denne vystavené poveternostným vplyvom, striedaniu ročných období a počasia, ale aj výfukovým plynom, olejom, či prípadným dopravným nehodám, ktoré sa na nich podpisujú. To samozrejme vplýva na vzhľad a kvalitu betónových, cementových, tehlových, či kamenných povrchov a obkladov. Zatečené, zaprášené, špinavé povrchy plné usadenín a nánosov nepôsobia vôbec esteticky, ba i nové stavby tak vedia pôsobiť staro a zanedbano, čo nerobí dobrý dojem najmä pred zahraničnými návštevníkmi, ktorí si o našej krajine vytvárajú i na základe kvality cestnej siete svoj dojem.  

 
  • Prečo čistiť protihlukové bariéry?
Z času na čas by malo dôjsť i k čisteniu týchto priestranstiev. Môžete si povedať, že je to zbytočné, no prezradíme pár dôvodov, prečo by ste protihlukové steny a zábrany nemali nechať zanedbané špinou alebo zarastené burinou.
 
Na múroch protihlukových stien sa tvorí súvislá vrstva usadenín rôzneho znečistenia, ktorá počas rokov pôsobí na povrchy, samozrejme negatívne. Tieto nečistoty postupne ničia, až rozožierajú povrch, vďaka čomu dôjde k rýchlejšiemu opotrebovaniu, až zničeniu povrchov. Musí sa pristúpiť k ich oprave alebo výmene, čo predstavuje značné finančné náklady. Čistenie predchádza zničeniu povrchov a dokážete vďaka nemu predĺžiť ich životnosť. V prípade nepríjemných úsekov, na ktorých vedia byť protihlukové zábrany osadené to skutočne oceníte.
 
Problém predstavuje i biologické znečistenie. Machy, riasy, lišajníky, či rovno burina, brečtany alebo iné rastlinstvo, ktoré sa na stenách bariér ujme vedia zničiť nielen povrchy, ale i stavbu ako takú a jej statiku. Neustálym rastom sa rastlinstvo rozrastá, rozpína a zväčšuje sa i koreňový systém. To všetko prispieva na celkový stav protihlukových a protizvukových stien.  
 
Korózia, resp. hrdza môže predstavovať taktiež hrozbu v prípade rýchleho zničenia a opotrebovania protihlukových zábran. Mnoho z nich je vytvorených zo železobetónu a pri odokrytí betónovej časti môže dôjsť k zhrdzaveniu a následnému oslabeniu stavby. Ak sa železo dostane k priamemu pôsobeniu slnka, dažďu, snehu, či vetra skoroduje, oslabí sa a následky, ktoré to spôsobí už viete sami.

 
  • Máme ekologické riešenie!
Nie je nutné dlhé a zložité čistenie. Máme rýchle a mimoriadne efektívne riešenie, ktoré navyše nepôsobí negatívne na prírodu, okolité prostredie, vozovku, dopravné prostriedky, ani zdravie ľudí! Jedná sa o ekologické vysokotlakové čistenie za pomoci horúcej vody a pary.
 
Pri čistení využívame výlučne horúcu vodu, bez použitia alebo prímesi chémie, chemických látok alebo iných umelých látok. Táto horúca voda až do výšky 98 °C je produkovaná našou vlastnou vysokotlakovou technikou z radu profesionálov v naozaj veľkej rýchlosti. Pri dopade horúcej vody na čistený povrch dochádza ihneď k odstráneniu i toho najťažšieho, najsilnejšieho a najusadenejšieho znečistenia, vďaka čomu nie je nutné vykonávať odstávku alebo odklon premávky, čo naozaj oceníte. Príjemným plusom je fakt, že horúca voda a para povrchy nielen čistí do hĺbky povrchov, ale pôsobí i dezinfekčne.

 
  • Čo odstránime vysokotlakovým čistením?
Z betónových, cementových, tehlových, kamenných a dlaždicových povrchov odstránime biologické nečistoty a usadeniny, hrdzu a koróziu, oleje a mastnoty, ropné látky, gumené otery, farby, laky, usadeniny a znečistené spôsobené striedaním ročných období, počasia, vetra, dažďu, apod.

 
  • Ochráňte protihlukové bariéry pred poveternostným vplyvom
Vplyvom vetra dochádza k zvetrávaniu povrchov a následnému zničeniu alebo oslabeniu povrchov. Múry a steny protihlukových zábran sú denne vystavované silným vetrom a inými poveternostnými vplyvmi, ktoré negatívne vplývajú na stav povrchov.
 
Ochráňte protihlukové bariéry impregnáciou alebo ochrannými nátermi. Po kompletnom čistení vieme na povrch nainštalovať ochranné vrstvy, či už impregnácie alebo laku, ktoré ich spoľahlivo ochránia pred negatívnym výsledkami. Zvetrávanie a následne rozpadávanie povrchov sa tak spomalí, prípadne úplne zastaví na dobu pôsobenia ochranných náterov.
 
V prípade už odokrytých železobetónových bariér, kde je nutná rekonštrukcia vieme odstrániť hrdzu a koróziu z povrchov, ošetriť ich lakom alebo iným ochranným náterom, a pripraviť ich tak k ďalšej rekonštrukčnej úprave.

 
  • Pre koho tu sme?
Sme k dispozícii každému majiteľovi, správcovi a prevádzkovateľovi diaľnic, či rýchlostných ciest, národnej diaľničnej spoločnosti, ministerstvu dopravy a doprave ako takej.

 
  • A nie je to len o protihlukových zábranách
Okrem protihlukových zábran vieme rovnako ekologicky vyčistiť a impregnačne ošetriť každý betónový, cementový, kamenný, tehlový, či obložený múr, plot, stenu, bariéru a iné povrchy, či už sa nachádza v rodinnom dome, komunálnej sfére, je súčasťou firmy, školského, ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia, nachádza sa na území miest a obcí, apod.
 
Ekologické čistenie, otryskávanie a umývanie stien a múrov protihlukových bariér realizujeme na veľkom území, a to v okolí miest a obcí: Bratislava, Malacky, Holíč, Senica, Skalica, Myjava, Pezinok, Modra, Senec, Šamorín, Galanta, Dunajská Streda, Trnava, Veľký Meder, Sereď, Šaľa, Nitra, Komárno, Trenčín, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Bytča, Považská Bystrica, Žilina, Poprad, Košice, Michalovce, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Prievidza, Zvolen, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Levoča, Levice, Zlaté Moravce, Veľký Krtíš, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Topoľčany, Handlová, Čadca, Detva, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Dubnica nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Brezno, Dolný Kubín, Trebišov, Kysucké Nové Mesto, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Humenné, Bardejov, Vranov nad Topľou, Snina.

 
Ak máte záujem o naše služby alebo si neviete rady pri čistení, tak nás neváhajte kontaktovať.