sk arrow_drop_down
EN

Čistenie výmenníkov

Priblížime vám, prečo si výmenníky tepla vyžadujú pravidelnú údržbu a čo vďaka ich precíznemu čisteniu môžete získať.

Výmenniky tepla ako nové v minimálnom časovom úseku
Je prirodzené, že tepelné výmenníky sa mnohokrát stávajú obeťou usadenín, ktoré odolávajú bežným čistiacim procesom a neskôr obmedzujú požadovanú výmenu tepla. Preto je dôležité zachovávať čistotu výmenníkov, aby teplo mohlo cez ne viesť plynulo a bez obmedzení. Čisté výmenníky zaručujú účinný proces výmeny tepla a vďaka ich dokonalému fungovaniu  výrazne ušetríte v otázke tepelných nákladov. Vhodne zvolená metóda ich čistenia vychádza z konkrétnych technických požiadaviek a pracovných podmienok na danom mieste.

V praxi sa stretávame napríklad s podkladmi značného rozsahu, ktorých dostupnosť navyše obmedzuje komplikovaná štruktúra. Niekedy interiérové čistenie výmenníkov nie je postačujúce a primerane vyčistený musí byť tiež ich exteriér. Jedným spôsobom pristupujeme k rúram pripomínajúcim svojim tvarom písmeno U a inak sa zaoberáme rúrami, ktorých priemer neprekračuje 12 milimetrov. Aj charakter usadenín vo výmenníkoch môže byť odlišný, pričom mnohé usadeniny sú už stvrdnuté a odolné voči bežným čisteniam. 

Charakteristika a prednosti čistiaceho procesu
V niektorých prípadoch sa výmenníky dajú podrobiť čisteniu priamo tam, kde sa nachádzajú. Väčšinou je však prístup k nim obmedzený a vtedy je potrebné zabezpečiť ich prevoz do lokality, kde sa čistenie už dá realizovať a následne vykonať presun na pôvodné miesto, čím sa celková produkcia obmedzí len minimálne. S ohľadom na všestranné využitie a cenovú dostupnosť ide najčastejšie využívaný postup, o ktorom hovoríme aj ako o vysokotlakových vodných tryskách. Túto technológiu okrem iného charakterizuje prvotriedna schopnosť čistenia interiéru aj exteriéru daného povrchu a je bez problémov a kvalitne schopná odstrániť napríklad aj nátery.

Ultra vysoký tlak dokáže efektívne zakročiť voči odolávajúcim usadeninám vzhľadom na jeho hydraulický výkon v rozsahu 250 kW a využívať ho možno aj v rúrach menšieho priemeru. Nielen v týchto ohľadoch tak čoraz častejšie nahrádza klasické techniky v podobe pieskovania, mechanického vŕtania či čistenia s pomocou ultrazvuku.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.