sk arrow_drop_down
EN

Čistenie a dezinfekcia poľnohospodárskych družstiev?

Na celom svete vzrastá panika z moru ošípaných. Je to jav, ktorý sa ženie v prvom rade z oblasti Afriky, juhovýchodnej Ázii, Číny, či z Európy. Žiaľ Slovensko je postavené z hľadiska rizika v tej najhoršej oblasti, nakoľko je obklopené krajinami, v ktorých sa ukazuje vysoký výskyt tejto choroby. Toto vírusové ochorenie sa prenáša z diviačej zvery na domáci chov.
 Takto to vyzerá v krajinách v našom okolí:
Diagnostikované v roku 2019 - africký mor ošípaných ku dňu 11.11.2019 ( zdroj ADNS EÚ) 
Bulharsko 23/10/2019 41
Taliansko 25/01/2019 1
Lotyšsko 05/07/2019 1
Litva 11/10/2019 19
Poľsko 11/10/2019 48
Srbsko 11/09/2019 18
Rumunsko 09/11/2019 1584
Slovensko 19/08/2019 11
Ukrajina 22/10/2019 39
Celkovo   1762

Diagnostikované v roku 2019 - africký mor ošípaných u diviačej zveri ku dňu 11.11.2019 ( zdroj ADNS EÚ, A.S.F.W.B) 
Belgicko 28/10/2019 480
Bulharsko 05/11/2019 89
Estónsko 06/11/2019 74
Maďarsko 2/11/2019 1290
Taliansko 11/04/2019 26
Lotyšsko 8/11/2019 304
Litva 08/11/2019 421
Poľsko 06/11/2019 1942
Rumunsko 8/11/2019 560
Slovensko 4/11/2019 16
Ukrajina 04/11/2019 11
Celkovo   5213
 
Treba dbať v prvom rade na to, že je nutné dohliadať aj na použitú chémiu, z dôvodu, že sa tam pohybujú ako ľudia, tak aj zvieratá. Preto je potrebné použiť takú chémiu, ktorá zničí mikroorganizmy a zároveň je šetrná k zvieratám.

Dezinfekcia je teda činnosť alebo proces, kde sa zneškodňujú choroboplodné zárodky a mikroorganizmy (baktérie, vírusy a plesne). Toto všetko sa deje za pomoci fyzikálnych a chemických postupov, kde cieľom je zamedziť cestu nákaze k domácemu chovu, ktorý živý nielen farmárov, ale taktiež celú populáciu formou obživy.

A preto naším cieľom je Vám zabezpečiť kvalitné profesionálne služby, ktoré zároveň sú šetrné k vášmu chovu a neznehodnocuje preto tým mäso vašich zvierat. K dezinfekcii používame vysoko výkonné stroje, kde používame kombináciu dezinfekciu zriedenej s vodou a tiež dezinfekčný prostriedok na elimináciu zápachu.

Vo firme IB Rein sme vykonali aj dezinkfeciu koňských stajní.V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.